نکات قابل توجه

  • لطفا آیدی کانال خود را با دقت وارد نمائید .
  • بعد از ثبت سفارش تا پایان مرحله ارسال ممبر لطفا آیدی کانال را تغییر ندهید .
  • کانال را در حالت پابلیک قرار دهید .
  • بعد از تکمیل فرم سفارش و پرداخت در درگاه بانک روی دکمه ؛ تکمیل خرید و بازگشت به سایت پذیرنده ؛ ار بزنید و منتظز بمانید تا به سایت بازگردید و فاکتور خود را دریافت کنید .